Menu Close

Unaprjeđenje kvalitete života branitelja i njihove obitelji

Pružanje pomoći kod zapošljavanja i pomoći u kući

Unaprjeđenje kvalitete života branitelja i njihove obitelji

OPIS PROJEKTA

Kroz ovaj projekt hrvatskim braniteljima i njihovim obiteljima omogućit će se  korištenje psihosocijalne pomoći te ostalih usluga za pripadnike ciljnih skupina koje su u riziku od socijalne isključenosti. Kako bi se postigao cilj poseban naglasak je stavljen na aktivnosti poput treninga, seminara, radionica, a bitan naglasak je stavljen i na psihosocijalnu pomoć. Projekt je direktno povezan sa specifičnim ciljem kroz: povećanje broja besplatnih programa jačanja osobnih kompetencija kroz sportske aktivnosti, predavanja i panele i psihosocijalnu pomoć i podršku s ciljem uključivanja branitelja i njihovih obitelji u riziku od socijalne isključenosti te se nastoji unaprijediti kvaliteta življenja.

CILJ PROJEKTA

Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata. Ovim putem će se braniteljima i njihovim obiteljima omogućiti korištenje psihosocijalne pomoći te ostalih usluga za ciljne skupine koje su u riziku od socijalne isključenosti. Kako bi se postigao cilj poseban naglasak je stavljen na aktivnosti poput treninga, seminara, radionica.

AKTIVNOSTI U PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta

1.571.126,38

Europska unija sufinancira

1.335.457,42

Trajanje projekta

05.02.2020. - 05.02.2022.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Uključivanje minimalno 240 sudionika (hrvatskih branitelja i članova njihove obitelji), te tako povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu življenja hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata.

Poboljšanje opće zdravstvene sposobnosti pripadnika ciljane skupine

Nabava prijevoznog sredstva koje će tijekom cijelog projekta osigurati uslugu prijevoza i pratnje u uključivanju u društvene aktivnosti te u svrhu obavljanja liječničkih pregleda, terapija i kontrola.

NAZIV PROJEKTA

OPIS PROJEKTA

Zapošljavanjem će se unaprijediti radni potencijal žena pripadnica ranjivih skupina u lokalnoj zajednici. Doći će do povećanja razine kvalitete života krajnjih korisnika i povećati će se razina kvalitete života krajnjih korisnika. Projekt se radi u cilju ublažavanja posljedica njihove nezaposlenosti i smanjenja rizika od siromaštva. Projekt je direktno povezan sa specifičnim ciljevima: zapošljavanjem žena te obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine

CILJ PROJEKTA

Cilj ovog projekta je obrazovati i zaposliti šest nezaposlenih žena na području Slavonskog Broda i okolnih sela.

AKTIVNOSTI U PROJEKTU

Ukupna vrijednost projekta

557.180,00 HRK

Europska unija sufinancira

473.603,00 HRK

Trajanje projekta

08.01.2021. - 08.07.2022.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

Zapošljavanje žena koje će radom i raznim aktivnostima poboljšati kvalitetu života krajnjim korisnicima

Obrazovanje i osposobljavanje žena iz ciljane skupine koje će pružati potporu i podršku starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

KONTAKT OSOBE

KONTAKT OSOBE

Provedbu Projekta sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Za više informacija o EU fondovima molimo posjetite web stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije: www.strukturnifondovi.hr