Menu Close

ZAJEDNICA UDRUGA HRVATSKIH DRAGOVOLJACA DOMOVINSKOG RATA

Udruga trenutno broji članova

5350

Djeluje kao braniteljska udruga od 21. kolovoza 1998. godine i trenutno broji 5.350 članova. Cilj udruge je zaštita statusnih prava i interesa hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata; zalaganje za socijalnu i pravnu zaštitu hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata; osiguravanje uvjeta reprofesionalizacije i adekvatnog zapošljavanja hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata; osiguravanje uvjeta za aktivno sudjelovanje hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata u svim oblicima društvenog i političkog života; briga o promicanju u cinove i dodjeli odlikovanja zaslužnima; promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti hrvatskih dragovoljaca iz Domovinskog rata; koordinacija sa članicama ZUHDDR; pružanje logističke, stručne i druge potpore članicama ZUHDDR; promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti.

Predsjednik prijavitelja Tom Kačinari, organizirao je više od 10 različitih projekata koji su usko povezani s ciljevima i aktivnostima koje se provode ovim projektom. Predsjednik je pokrenuo šest mjera za zapošljavanje razvojačenih hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji (prekvalifikacija, stjecanje dodatnih znanja i vještina, samozapošljavanje, zadruge, kreditne linije…), osnivač je fonda hrvatskih branitelja, zaklade hrvatskih branitelja i fonda za stipendiranje djece hrvatskih branitelja, organizirao je i tiskao dvije knjige o dragovoljcima iz domovinskog rata. Održivi projekti kojeg provode su MEĐUNARODNA AKTIVNOST koja podrazumijeva aktivnosti koje se provode u sklopu ovog programa, a to su: organizacija putovanja na konferencije Svjetske veteranske organizacije, aktivno sudjelovanje na svim zasjedanjima, izglasavanjima kao i raznim radionicama koje Svjetska veteranska organizacija provodi.

Drugi program koji trenutno provode je RESOCIJALIZACIJA HRVATSKIH BRANITELJA koja se odnosi na pomoć braniteljima posebice dragovoljcima da ostvare svoja prava prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata te duhovna pomoć kroz razgovore i grupne terapije. Udruga je također aktivna u organiziranju sportskih aktivnosti, nogometnih turnira za članove obitelji, dok se hrvatski branitelji druže uz šah. Također se provode projekti na međunarodnoj razini o skrbi i pravima hrvatskih branitelja.

Uloga nositelja (prijavitelja) je:

  • Organizacija psihosocijalne terapije za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata i njihove obitelji,

  • Osiguravanje uvjeta za terapije (poslovni prostor, kampovi, oprema i os.),

  • Rad na promociji projekta te prikupljanju novih članova i njihovo uključivanje u sustav redovitih terapija,

  • Izvještavanje o realizaciji i financiranju programa.

Partner UDRUGA ALBANACA BRANITELJA HRVATSKE U DOMOVINSKOM RATU

djeluje na području Zagreba. Cilj je udruge, među svojim članstvom, njegovati ljubav i zaštitu statusnih prava i interesa Albanaca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; briga o promicanju u cinove i dodjeli odlikovanja zaslužnima; promicanje tjelesne kulture (sport i rekreacija) radi unapređenja opće sposobnosti Albanaca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata; promicanje hrvatskih nacionalnih, povijesnih, kulturnih, gospodarskih i drugih vrijednosti; briga o nestalim braniteljima albanske nacionalnosti u Domovinskom ratu. Trenutno rade na projektima „Međunarodna suradnja“ i „Okrugli stol“. Međunarodna suradnja je najaktualniji projekt, iako se provodi već godinama.